Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Afrikadag / Africa Day

May 25, 2019 @ 12:00 pm - 2:00 pm

Taalmonument vier Afrikadag met kontinentale musiek en invloede / Taalmonument celebrates Africa Day with continental music and influences (English below)

Mede-Afrikane kan weer gratis kom kuier

Om opnuut klem te lê op die Afrika in Afrika(ans), gaan die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se viering van Afrikadag op Saterdag, 25 Mei 2018, fokus op die wedersydse invloede tussen Afrikatale en Afrikaans. In die lig van verlede jaar se suksesvolle viering, bied die monument weereens gratis toegang aan alle Afrikane (Suid-Afrikaners uitgesluit) wat met ʼn geldige paspoort van enige ander Afrikaland opdaag.

Volgens Michael Jonas, Direkteur van die ATM, wil die monument met hierdie viering mense bewus maak van Afrikaans as ʼn Afrikataal, die taal se Afrika-wortels (saam met haar Europese en Oosterse erfenisse) sowel as die diversiteit van die Afrikaanssprekende gemeenskap. “Ons wil ook as Suid-Afrikaners uitreik na ons mede-Afrikane en daarom dat ons dit goed gedink het om hulle gratis toegang tot die Taalmonument aan te bied. Ons beskou die monument nie net as ʼn baken van hoop vir die ontwikkeling van Afrikaans nie, maar vir alle Afrikatale.”

Om 12uur op die dag vind ʼn gratis begeleide toer van die monument plaas, wat fokus op die taal se Afrika-wortels en Afrikaans se invloed op ander Afrikatale. Tussen 1 en 2nm sal die Imbhewu Marimba-groep en Voce Armoniche-koor betowerende Afrikaliedere opvoer – dit is ook gratis vir besoekers. Die Afrika Unie se amptelike lied sal gespeel en die Afrikavlag gehys word as seremoniële aspek van die dag.

Jonas stel voor dat gesinne en vriende ʼn heerlike daguitstappie daarvan maak. “Kom hou ʼn piekniek, ondersteun die heerlike restaurant en laat die kinders speel in die speelparke of van die buitelug-speletjies gebruik maak. Boonop is die uitsig en natuurlike omgewing absoluut pragtig in die herfs.”

Die Taalmonument se toegangsfooie is R40 vir volwassenes, R10 vir Suid-Afrikaanse studente en pensioenarisse, R5 vir kinders onder 18 (gratis onder ses jaar) en gratis vir Drakenstein-inwoners met geldige biblioteekkaartjies. Oudiogidse is beskikbaar in Afrikaans, Engels, Xhosa, Frans, Duits en Nederlands. Vir meer inligting oor die ATM se opwindende geleenthede, besoek www.taalmonument.co.za of volg die Taalmonument op Facebook, Twitter of Instagram.

Taalmonument celebrates Africa Day with continental music and influences
Free entry, once again, for fellow Africans

To reaffirm the Afrika(ans) language’s African heritage, the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM) will celebrate Africa Day by focussing on the mutual influences between African languages and Afrikaans on Saturday, 25 May 2019. Given the success of last year’s celebration, entry will once again be for free to all Africans (except South Africans) who arrive with a valid passport from any other African country on this day.

According to Michael Jonas, Director of the ATM, the monument wants to make people aware of Afrikaans as an African language, the language’s African roots (combined with its European and Eastern heritage) as well as the diversity of the Afrikaans-speaking community. “We also want to reach out to our fellow Africans, and therefore we thought it a good idea to offer them free access to the Taalmonument. We not only consider the monument as a beacon of hope for the development of Afrikaans, but for all African languages.”

At noon on the day, a free guided tour of the monument will take place, focusing on the language’s African roots and Afrikaans’s influence on other African languages. Between 1 and 2pm, the Imbhewu Marimba band and Voce Armoniche choir will perform enchanting African songs – it’s also free for visitors. The African Union’s official anthem will be played and the African flag will be hoisted as ceremonial feature of the day.

Jonas suggests that families and friends make a wonderful day trip of it. “Have a picnic, support the lovely restaurant and let the kids play in the playgrounds or enjoy the outdoor games. In addition, the views and natural surroundings are absolutely beautiful in autumn.”

The Taalmonument’s entrance fees are R40 for adults, R10 for South African students and pensioners, R5 for children under 18 (free under six years) and free for Drakenstein residents with valid library cards. Audio guides are available in Afrikaans, English, Xhosa, French, German and Dutch. For more information on the ATM’s exciting events, visit www.taalmonument.co.za or follow the Taalmonument on Facebook, Twitter or Instagram.

Details

Date:
May 25, 2019
Time:
12:00 pm - 2:00 pm
Event Category:

Venue

Afrikaanse Taalmonument
Afrikaanse Taalmonument Western Cape South Africa + Google Map
Phone:
+27(0)21 863 0543/ 4809

Details

Date:
May 25, 2019
Time:
12:00 pm - 2:00 pm
Event Category:

Venue

Afrikaanse Taalmonument
Afrikaanse Taalmonument Western Cape South Africa + Google Map
Phone:
+27(0)21 863 0543/ 4809