Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Fun Evening Run in aid of children with autism

December 6, 2017 @ 6:40 pm - 10:00 pm

Paarlse Aandwedloop samel draf-draf en lag-lag geld in vir kinders met outisme / Fun Evening Run above Paarl in aid of children with autism (English below)

Gegewe die reusagtige toename in gevalle van outisme onder kinders, is dit nou die tyd om draf-draf (of stap-stap) geld in te samel vir die Boland Skool vir Outisme. Boonop is medaljes, kontantpryse en geluktrekkings op die spel wanneer die Afrikaanse Taalmonument en Paarl Atletiekklub se jaarlikse Aandwedloop op Woensdag 6 Desember 2017 op die beeldskone Paarlberg plaasvind. Verder kan deelnemers en ondersteuners staatmaak op die perfekte piekniek- en kuierplekke by die monument.

Die gesellige 5km-Woordloop, wat om 18:40 begin, is gemik op die hele gesin. Selfs stootwaentjies is welkom! Die inskrywingsfooi is R20 en deelnemers skryf in met ’n prettige Afrikaanse woord in stede van ‘n nommer. Die 10km-Aandwedloop, wat ingevolge die reëls van Atletiek Suid-Afrika en Boland Atletiek aangebied word, begin om 18:30; dit volg ‘n opwindende en uitdagende roete op teer- en grondpaaie. Die inskrywingsfooi is R50 en tydelike nommers (vir diegene wat nie lede van ‘n atletiekklub is nie) is beskikbaar teen R30. In beide gevalle is stappers ook welkom, dus is daar g’n verskoning om nie gesond, goed en vrygewig te voel nie.

Deelnemers kan op drie maniere inskryf: aanlyn vóór 1 Desember bywww.entrytime.com of www.sa-active.co.za (teen R6 ekstra per inskrywing), by die Taalmonument (daagliks vanaf 08:00 tot 17:00) asook op die dag van die wedloop self tussen 17:00 en 18:15. Toegang is gratis vir ondersteuners. Maak ’n heerlike aand daarvan: bring ‘n piekniekmandjie of bestel een vooraf by Volksmond Koffiewinkel op 021 863 2800 (R300 vir twee persone en R400 met mandjie ingesluit). Dié pas vergrote en verbeterde koffiewinkel sal ook verversings te koop aanbied.

Boland Skool vir Outisme, ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie, is in 2010 gestig en huisves tientalle leerders van sover as Tulbagh, Stellenbosch, Saron en Wellington. Die skool se span bestaan uit onderwysers, assistente, arbeids- en spraakterapeute, ’n biokinetikus, ’n opvoedkundige sielkundige en ’n skoolbestuurder wat almal vas glo dat alle kinders die reg op onderwys het. Ouers kan nie altyd al hierdie dienste bekostig nie, derhalwe bied die monument hierdie geleentheid aan om te help geld insamel.

Vir navrae oor die 10km-Aandwedloop, kontak Sybrand du Plessis op 083 770 5107, en vir navrae oor die 5km-Woordloop, kontak Jeffrey Pietersen op 021 872 3441 of bemarking2@taalmuseum.co.za.

Fun Evening Run above Paarl in aid of children with autism

Given the huge increase in childhood autism cases, it’s the best time to step up for a jog or walk in aid of the Boland School for Autism. In addition, medals, cash prizes and lucky draws are at stake when the Afrikaans Language Monument’s and Paarl Athletics Club’s annual Evening Run takes place on Wednesday 6 December 2017 on the picturesque Paarl Mountain. Participants and supporters can also trust the monument to offer the perfect picnic and ‘kuiering’ places.

The fun 5km Word Race, starting at 18:40, is aimed at the whole family. Even prams are welcome! The entry fee is R20 and participants enter with an original, fun Afrikaans word instead of a number. The 10km Evening Run, presented in accordance with the rules of Athletics South Africa and Boland Athletics, starts at 18:30; it follows an exciting and challenging route on tar and dirt roads. The entry fee is R50 and temporary numbers (for those who are not members of an athletics club) are available for R30. In both cases walkers are also welcome, so there is no excuse not to feel healthy, happy and generous.

Participants can register in three ways: online before 1 December atwww.entrytime.com or www.sa-active.co.za (at R6 extra per registration), at the Language Monument (daily from 08:00 to 17:00) as well as on the day of the race itself between 17:00 and 18:15. Access is free for fans. Make a great evening of it: bring a picnic basket or order one at the Volksmond Coffee Shop on 021 863 2800 (R300 for two persons and R400 with basket included). This recently improved and enlarged coffee shop will also offer refreshments for sale.

Boland School for Autism, a registered non-profit organisation, was founded in 2010 and houses tens of learners from as far as Tulbagh, Stellenbosch, Saron and Wellington. The school’s team consists of teachers, assistants, occupational and speech therapists, a biokineticist, an educational psychologist and a school manager who all firmly believe that every child has the right to education. Parents cannot always afford all these services, thus the monument offers this opportunity to help raise money.

For inquiries about the 10km race, contact Sybrand du Plessis on 083 770 5107, and for inquiries about the 5km Word Run, contact Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or marketing2@taalmuseum.co.za.

Details

Date:
December 6, 2017
Time:
6:40 pm - 10:00 pm
Event Category: