Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Kom slyp jou Afrikaans werkswinkel

September 5, 2019 @ 9:00 am - 1:00 pm

Reg om jou Afrikaans te verbeter? / Ready to improve your Afrikaans? (English below)

Slyp dan jou tande vir ʼn boeiende werkswinkel by die Taalmonument

(Her)ontdek ’n paar geheime van goeie geskrewe taalgebruik tydens die gesellige Kom-slyp-jou-Afrikaans-werkswinkel op Donderdag 5 September 2019 by die Afrikaanse Taalmonument op Paarlberg.

Dié werkswinkel, aangebied deur die talentvolle taalkenners Jana Luther van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) en Fred Pheiffer van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), is gemik op die algemene publiek en taalpraktisyns. Dit sal fokus op taalverwikkelinge soos opgeneem in die jongste Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS), asook algemene goeie praktyke, taalversorging, leestekengebruik en skryfwyses (vas of los; koppel- en deeltekens; hoof- of kleinletters), en so meer. Gereelde foute, soos woorde wat verkeerd gebruik of gespel word, sal behandel word en deelnemers kan ook vrae oor hulle eie taalprobleme vra.

Luther is redakteur van die 6de uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6), redakteur van die nuwe Algemene Woordeboek van Eietydse Afrikaans (AWEA) en Afrikaanse leerderwoordeboek by VivA, en sekretaris van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Taalkommissie. Tevore was sy verbonde aan Tafelberg-Uitgewers, Pharos Woordeboeke en Pearson South Africa en lank vryskutter in die nagkantoor van Die Burger. In haar vrye tyd werk sy as fiksieredakteur.

Pheiffer is mederedakteur by die Buro van die WAT en Taalkommissielid. Voorheen was hy redakteur van skoolwoordeboeke by Oxford University Press South Africa, redakteur van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6) by Pearson, mederedakteur van die Pharos Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaanse Woordeboek en taalpraktisyn en tolk by die Parlement van Suid-Afrika. In sy vrye tyd werk hy as teksredigeerder en vertaler.

Die werkswinkel kos slegs R250 per persoon en vind van 09:00 tot 13:00 in die konferensiesaal van die Besoekersentrum plaas. Ingesluit is koffie/tee/soetgoed asook ʼn gratis begeleide toer van die ikoniese monument.

Vir besonderhede en besprekings, kontak Jeffrey Pietersen by 021 872 3441 of stuur ʼn e-pos na bemarking2@taalmuseum.co.za. Sien meer oor VivA by www.viva-afrikaans.org en meer oor die WAT by www.wat.co.za.

Die ATM bied jaarliks ʼn reeks kursusse en werkswinkels aan wat op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede fokus. Vanjaar se program sluit onderwerpe soos argivering, boekbindery, taaltoerisme en stersirkelsfotografie in. Voorstelle vir bykomende werkswinkels oor soortgelyke onderwerpe is welkom. Sien www.taalmonument.co.za vir meer en volg hulle op Facebook vir al die ander opwindende geleenthede wat by die Taalmonument plaasvind.

Ready to improve your Afrikaans?
There’s a captivating language workshop in store for you at the Taalmonument

(Re)discover the secret of well-written Afrikaans during an enjoyable ‘Kom slyp jou Afrikaans’ workshop on Thursday, 5 September 2019, at the Taalmonument on Paarl Mountain.

This workshop, hosted by talented language experts Jana Luther of VivA Afrikaans and Fred Pheiffer of the WAT, is aimed at both language practitioners and the general public. It will focus on language developments covered by the latest Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) as well as common best practice, language editing, punctuation and writing (two words or one; hyphens and umlauts; capital letters or not) and so on. Common word-use and spelling errors will be work-shopped. Participants are encouraged to share their own language difficulties for discussion.

Luther is editor of the 6th edition of the Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6), editor of the new Algemene Woordeboek van Eietydse Afrikaans (AWEA) and an Afrikaanse learner’s dictionary at VivA, and secretary of the SA Academy for Science and the Arts’ Taalkommissie. Previously she worked for Tafelberg Publishers, Pharos Dictionaries and Pearson South Africa, and as freelance subeditor for Die Burger. In her free time, she is a fiction editor.

Pheiffer is an associate editor at the Bureau of the WAT and a Taalkommissie member. Previously he was editor of school dictionaries at Oxford University Press South Africa, editor of the Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6) at Pearson, co-editor of the Pharos Afrikaans-English English-Afrikaans Dictionary and language practitioner and interpreter at the Parliament of South Africa. In his free time, he does manuscript editing and translating.

The workshop costs only R250 per person and takes place in the conference hall of the Visitor Centre, from 09:00 to 13:00. Coffee/tea/confectioneries are included, as well as a free guided tour of the iconic monument.

For details and bookings, contact Jeffrey Pietersen on 021 872 3441 or send an email to bemarking2@taalmuseum.co.za. See more on VivA Afrikaans at www.viva-afrikaans.org and more on the WAT at www.wat.co.za.

The ATM annually presents a series of courses and workshops, focusing on the development of basic professional skills. This year’s programme includes subjects such as archiving, book binding, language tourism and star trails photography. Suggestions for additional workshops on related topics are welcomed. See www.taalmonument.co.za for more details, and follow them on Facebook to see all the other exciting events at the Taalmonument.

See Less

Details

Date:
September 5, 2019
Time:
9:00 am - 1:00 pm
Event Category:

Venue

Afrikaans Language Monument
Paarl, Western Cape 7620 South Africa + Google Map
Phone:
021 863 0543/ 4809

Details

Date:
September 5, 2019
Time:
9:00 am - 1:00 pm
Event Category:

Venue

Afrikaans Language Monument
Paarl, Western Cape 7620 South Africa + Google Map
Phone:
021 863 0543/ 4809