Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Slaves’ contribution to the development of Afrikaans

December 5, 2017 @ 6:00 pm - 9:00 pm

Slawe se bydrae tot die ontwikkeling van Afrikaans onder die loep / Slaves’ contribution to the development of Afrikaans under the spotlight (English below)

‘Baie’, ‘blatjang’, ‘pondok’ … ‘baadjie’, ‘piesang’ en ‘amok’. Hoeveel armer sou Afrikaans en Suid-Afrikaanse tale nie sonder hierdie woorde gewees het nie? Daarom dat die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl op 5 Desember hulde bring aan die rol wat slawe en hul afstammelinge in die ontwikkeling van Afrikaans gespeel het, 183 jaar ná die vrystelling van slawe op 1 Desember 1834.

Taal- en VOC-navorser dr. Helena Liebenberg is die gasspreker en sal fokus op die Kaapse slawe se taalerfenis en hoe hulle gebruik van 17de-eeuse Nederlands gehelp het om Afrikaans as ’n volwaardige taal te vestig. Helena fokus op interessante woorde en taalverskynsels wat sy op haar argivale reise ontdek het.

Dié gratis geleentheid wat om 18:00 begin, vind by die Historium in Pastorielaan, Paarl, plaas. Happies en drankies sal vooraf bedien word.

Vir besprekings, kontak Nkita Pietersen by student@taalmuseum.co.za of 021 863 0543 voor 3 Desember 2017. Daar is slegs ruimte vir 50 gaste.

* Liebenberg het aan die Universiteit van Suid-Afrika studeer waar sy ook lank as dosent gewerk en later haar doktorsgraad in Afrikaanse Semantiek verwerf het. Vanaf 2001 tot 2008 was sy voltyds betrokke by twee VOC-transkriberingsprojekte in die Kaapse Argief. As trustee van die Tracing History Trust is sy sedertdien betrokke by soortgelyke digitaliserings-opdragte, waaronder die Trust se VOC-Daghregisterprojek. Helena doen ook vertaal- en redigeerwerk, skryf vakkundige artikels oor Afrikaanse taalkunde-onderwerpe, asook kinderboeke (meestal Afr. idiome) en is mede-outeur van die Etimologiewoordeboek van Afrikaans. Sy tree dikwels in die openbaar op en behandel onderwerpe rakende taal, kuns, kultuur, geskiedenis en die mistieke.

Slaves’ contribution to the development of Afrikaans under the spotlight
Free lecture: Language Museum honours the slaves’ ‘liberated’ linguistics

‘Baie’, ‘blatjang’, ‘pondok’ … ‘baadjie’, ‘piesang’ and ‘amok’. How much poorer would Afrikaans and South African languages have been without these words? Therefore, the Afrikaans Language Museum in Paarl will pay tribute to the role played by slaves and their descendants in the development of Afrikaans on 5 December, 183 years after the emancipation of slaves on 1 December 1834.

Language and VOC researcher Dr Helena Liebenberg is the guest speaker and will focus on the linguistic heritage of the Cape slaves and how their use of 17th century Dutch helped to establish Afrikaans as a fully-fledged language. Helena will focus on interesting words and other linguistic phenomena she discovered on her archival journeys.

This free event which starts at 18:00, takes place at the Historium in Pastorie Avenue, Paarl. Snacks and drinks will be served beforehand.

For reservations, please contact Nkita Pietersen at student@taalmuseum.co.za or 021 863 0543 before 3 December 2017. There is only room for 50 guests.

* Liebenberg studied at the University of South Africa, where she also worked for a long time as a lecturer and later obtained her doctorate in Afrikaans Semantics. From 2001 to 2008 she was involved full-time in two VOC transcription projects executed in the Cape Archives. As trustee of the Tracing History Trust, she has since been involved in similar digitisation assignments, including the Trust’s VOC Daghregister Project. Helena is also an Afrikaans translator and editor, writer of academic articles on Afrikaans linguistics, author of children’s books (mainly Afrikaans idioms) and co-author of the Etimologiewoordeboek van Afrikaans. She often speaks in public, dealing with topics relating to language, art, culture, history and the mystical.

Details

Date:
December 5, 2017
Time:
6:00 pm - 9:00 pm
Event Category:

Venue

Historium Conference Centre
Historium Conference Centre 11 Pastorie Avenue, Paarl + Google Map