Loading Events

← Back to Events

HopkinsCoetzee Associates

+ Google Map
KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa

May 2019

Toesighouersvaardighede: Kwaliteit en Produktiwiteit Werkswinkel

May 16, 2019 @ 8:00 am - May 17, 2019 @ 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Inhoud: 1. Inleiding: As toesighouer word jy verantwoordelik gehou vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan jou rapporteer en die moreel van jou span, seker die belangrikste is. Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie! Binne hierdie twee dae gaan jy geleer en gewys word hoe om jou spanlede se werkskwaliteit, produktiwiteit en die moreel van die span suksesvol te…

Find out more »

June 2019

Arbeidswetgewing Werkswinkel

June 6, 2019 @ 8:30 am - June 7, 2019 @ 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Duur: 2 dae Koste: R2950 p.p plus BTW Kontak: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Teikengroep: Topbestuur, Middelbestuur, Toesighouers Inhoud: 1. Inleiding o Die doel van Arbeidswetgewing o Regte en pligte van die werkgewer-werknemer verhouding; Kollektiewe en individuele Arbeidswetgewing 2. Wet op Basiese Diensvoorwaardes en Sektorale Vasstelling vir Plaaswerkers o Vertoning van wette in die werksplek; o Wie is ’n werknemer – omvang van indiensneming; o Tydelike Diensverskaffers en Arbeidskontrakteurs; o Besonderhede van Indiensneming, vergoeding en diensbeëindiging; o Regulering van werksure…

Find out more »

Toesighouersvaardighede ‘Werkswinkel’

June 19, 2019 @ 8:30 am - June 20, 2019 @ 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Koste: R2500 per persoon (plus BTW) Duur: 2dae Kontak: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Inhoud: 1. Inleiding: As toesighouer word jy verantwoordelik gehou vir verskeie take, waarvan die lewering van ‘n kwaliteit diens of produk, die produktiwiteit van die mense wat aan jou rapporteer en die moreel van jou span, seker die belangrikste is. Die toesighouer en niemand anders is verantwoordelk indien die span nie hierdie doelwitte bereik nie! Oor die volgende twee dae gaan jy geleer en gewys word…

Find out more »

July 2019

Dissipline in die Werksplek en Dissiplinêre Verhore

July 11, 2019 @ 8:30 am - July 12, 2019 @ 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Teikengroep: Topbestuur, Middelbestuur, Kantoorpersoneel, Toesighouers R2950 per persoon (plus BTW) Duur: 2 dae Kontak: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Inhoud: 1. Inleiding: • Die doel van dissipline • Die balans tussen goeie verhoudings en formele prosedures • Verhouding tussen regte en pligte in die werksplek • Informele vs Formele dissipline 2. Dissipline en Ontslag: • Die definisie van Ontslag • Kategorieë van Ontslag • Hoe om te onderskei tussen wangedrag en onvermoë/onbevoegdheid • Dissipline en Berading 3. Hantering van wangedrag:…

Find out more »

Agri-B-BBEE Werkswinkel

July 17, 2019 @ 9:00 am - 1:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Hierdie werkswinkel is ‘n moet vir almal wat betrokke is of belangstel in B-BBEE en spesifiek in die landbou: • Geheelbeeld en agtergrond omtrent B-BBEE in SA. • Praktiese wenke om ‘n kwalifiserende telkaart te kry sonder Swart Eienaarskap • Kom op hoogte van die voorgestelde verandering wat op I Desember 2019 in werking tree. ............................................................................................ Datum: Woensdag, 17 Julie 2019 Plek: KWV Sensorium Tyd: 09:00 – 12h30 - individuele bespreking tot 13:00 Kostes: R980.00 per persoon (BTW uitgesluit) Prys…

Find out more »

Basiese Menslike Hulpbronbestuur ‘Werkswinkel’

July 18, 2019 @ 8:30 am - July 19, 2019 @ 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Duur: 2 dae Koste: R2950 plus BTW Kontak: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Teikengroep: Topbestuur, Middelbestuur, Toesighouers, Kantoorpersoneel Inhoud: • Die MH-omgewing • Regulerende raamwerk • Werk diversiteit • Werkgewer- en werknemer rolle • Organisatoriese ontwerp • Pos-Analise • Pos-Ontwerp • Posbeskrywings • Werf die regte talent • Keuring • Kontrakte van indiensneming en regsvoldoening • Induksie van werknemers • Erkenning en beloning • Werknemersbetrokkenheid • Werknemersvoordele (Aftreefondse, gesondheidsorg en risikovoordele) • Vereistes van die belangrikste wetgewing • Opleiding en…

Find out more »

Kantooradministrasie ‘Werkswinkel’

July 23, 2019 @ 8:30 am - 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Duur: 2 dae Koste: R2950 p.p plus BTW Kontak: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Teikengroep : Administrateurs, Persoonlike Assistente, Sekretaresses, Ontvangsdames Die doel van die program: Hierdie program is ontwerp om kandidate toe te rus vir hulle rol as Administrateur, Administratiewe Assistent, Sekretaresse of Ontvangsdame. Dit kan ook aangewend word as ‘n verfrissingskursus vir die meer ervare kandidaat. Die assessering van die leerders sluit take en aktiwiteite in wat voltooi en binne een maand na afloop van die kursus ingedien…

Find out more »

Free To Grow: Money Sense

July 30, 2019 @ 8:30 am - 4:30 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Duration: 2 Days Who will Benefit: All employees from ABET 1 to NQF 7 level *SETA Accredited Cost: R2500 p.p exlcuding VAT Contact: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Money Sense is designed to effectively empower people to take ownership of their personal finances by: Creating a positive and responsible attitude towards money Providing practical knowledge as a foundation for informed decision, and Building essential skills to handle money effectively. Expected outcomes Learners will: Feel less helpless and more in control…

Find out more »

August 2019

Introduction to the Xhosa Culture and Language *Workshop

August 6, 2019 @ 8:30 am - 1:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Duration: 4 hours Cost: R600 per person Contact: info@hopcal.co.za / 021 863 0830 Target group: Supervisors, office staff and Agri-Workers who work with Xhosa speaking people. Purpose of the program: This workshop gives workers and supervisors the opportunity to learn and understand more of the Xhosa culture and to learn a few important terms useful in the agriculture environment. A manual with the most important language acquisition methods and Xhosa words and expressions will be provided. Contents: Section 1: Origin…

Find out more »

Voorbereiding vir Dissiplinêre Verhore *Werkswinkel

August 15, 2019 @ 8:30 am - 1:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Duur: +- 4 ure Koste: R750 per persoon plus BTW Kontak: info@hopal.co.za / 021 863 0830 Teikengroep: Bestuur Die doel van die program: Dit gebeur dikwels dat dissiplinêre optredes of by die KVBA eindig of interne konflik en ongelukkigheid veroorsaak. Van uiterste belang is dus dat almal wat mense bestuur deeglik vertroud is met die hantering en bestuur van swak werksprestasie. Leerders sal na hierdie seminaar nie net weet hoe om hierdie proses te bestuur nie, maar ook hoe om…

Find out more »

September 2019

Supervisory skills – Quality & Productivity ( Workshop)

September 10, 2019 @ 8:30 am - September 11, 2019 @ 4:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

HopkinsCoetzee Associates Contact details : 021 863 0830 / info@hopcal.co.za Website : www.hopcal.co.za  

Find out more »

Discipline in the workshop & Disciplinary hearings (Workshop)

September 19, 2019 @ 8:30 am - September 20, 2019 @ 4:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

HopkinsCoetzee Associates Contact details : 021 863 0830 / info@hopcal.co.za Website : www.hopcal.co.za

Find out more »

October 2019

EE Werkswinkel / Workshop

October 1, 2019 @ 9:00 am - October 3, 2019 @ 1:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

Op grond van veranderinge wat aangebring is aan Gelyke Indiensneming Verslagdoening, volgens regeringsregulasies, Staatskoerant nr. 10975, 8 Augustus 2019, het die behoefte ontstaan vir praktiese bystand Tydens die werkswinkel sal die volgende gedek word: • Veranderinge in die EEA4 wat aanlyn ingedien moet word • Vereistes vir ‘n beleid wat in plek moet wees om enige inkomste gaping aan te spreek • Gelyke indiensnemingsplan en regstellende stappe om die vergoedingsgaping aan te spreek • Balansering van die syfers om werksmagbeweging…

Find out more »

MoneySense Workshop

October 9, 2019 @ 8:30 am - October 10, 2019 @ 4:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

HopkinsCoetzee Associates Contact details : 021 863 0830 / info@hopcal.co.za Website : www.hopcal.co.za

Find out more »

Labour Law Workshop

October 17, 2019 @ 8:00 am - October 18, 2019 @ 5:00 pm
HopkinsCoetzee Associates, KWV, 57 La Concorde, Main Road
PAARL, WESTERN CAPE 7646 South Africa
+ Google Map

HopkinsCoetzee Associates Contact details : 021 863 0830 / info@hopcal.co.za Website : www.hopcal.co.za

Find out more »
+ Export Events